Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýza: Tržby podle položek
Analýza: Tržby podle položek
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ033A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Čoček, F. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Čoček, F. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýza: Tržby podle položek - obsahové vymezení aplikace
  • Účelem aplikace je podávat roční agregovaná data o tržbách pro jednotlivé kategorie a také umožnit přehled nad úspěšností prodejních kanálů.
2. Funkcionalita aplikace
  • Report "Tržby podle kategorií" představuje hodnoty tržeb za jednotlivé kategorie produktů , umožňující shodně rozpad na nižší subkategorie až k jednotlivým produktům. Tabulky zobrazují obdobně stav tržeb za jednotlivé roky.