Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýza: Reklamace výrobků
Analýza: Reklamace výrobků
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ032A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Čoček, F. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Čoček, F. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýza: Reklamace výrobků - obsahové vymezení aplikace
  • Hlavním účelem aplikace je sledování dat reklamovaného zboží a hodnoty ušlých tržeb. Zároveň se nabízí možnost určit neporuchovější produkty a sledovat také trendy v reklamovaných kategoriích.
2. Funkcionalita aplikace
  • Hodnoty v PivotChart "Množství reklamovaného zboží" zobrazují počty reklamovaných produktů, rozpadem jednotlivých sloupců v kategoriích se lze dostat na nižší úrovně až k produktům.
  • Na další PivotTable lze sledovat jako v případě PivotChart množství reklamovaných produktů a také hodnotu těchto vrácených produktů.