Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy nákladů - Controlling
Analýzy nákladů - Controlling
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ030A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Grombíř, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Grombíř, J. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy nákladů - Controlling - obsahové vymezení aplikace

Aplikace dokumentuje možnosti vybraných funkcí analýz nákladů a efektů v rámci podnikového controllingu. Datový model dokumentační aplikace představuje obrázek.

2. Funkcionalita aplikace

Aplikace dokumentuje možnosti vybraných funkcí analýz nákladů a efektů v rámci podnikového controllingu. Aplikace zahrnuje příklady jednotlivých funkcí.

2.1. Vývoj ekonomických efektů v controllingu v letech

2.2. Úroveň dosahovaných mimoekonomických efektů v controllingu v letech

2.3. Vývoj skutečných a plánovaných nákladů

Controlling podle nákladových druhů v kvartálech

2.4. Vývoj skutečných a plánovaných nákladů na controlling podle útvarů v kvartálech

2.5. Náklady dle útvarů a generovaných dokumentů