Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : SCRIBE
SCRIBE
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ123A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hrbková, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Scribesoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. SCRIBE - obsahové vymezení aplikace

Programový SW nástroj, který poskytuje uživateli komplexní integrační prostředek, umožňující migraci dat mezi různými datovými zdroji. Lze jej využít jak pro jednorázovou migraci dat, tak i pro trvalé obousměrné propojení více různých systémů a automatizaci přenosu.

Hlavní komponenty Scribe:

  • Funkčním integračním jádrem je SCRIBE Insight, ke kterému lze připojovat adaptéry.
  • SCRIBE adaptéry jsou komponenty, vytvářející vlastní datové rozhraní mezi specifickými databázemi, případně aplikacemi.
  • Řízení přenosu dat zabezpečuje komponenta SCRIBE server, jenž je součástí instalace SCRIBE Insight.

Data mohou být propojena buď periodickou synchronizací na základě časového rozvrhu, nebo jednorázovou synchronizací na základě proběhlé události.

2. Funkcionalita aplikace
  1. Aktivní poskytování integrovaných informací dalším systémům,
  2. Jednoduché aplikační rozhraní pro přístup z dalších systémů,
  3. Transformaci informací podle požadavků cílových systémů – změna formátů, převod číselníků, atd.,
  4. Rozložení integrovaných informací do datových struktur (CRM, ERP), které nejsou shodné s datovými strukturami dalších systémů,
  5. Validace informací a procesní zpracování.

3. Odkazy na demo a další zdroje

Oficiální stránky produktu:/