Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ103A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hrbková, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-26
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Micfrosoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Microsoft Dynamics CRM - obsahové vymezení aplikace
 • Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management).
 • Řešení je dostupné jak pro místní nasazení (on-premise) tak i cloudová verze (on-demand). Řešení poskytuje potřebné nástroje pro vytvoření a udržení kvalitního přehledu o zákaznících.
 • Cílem produktu je sjednotit a zautomatizovat obchodní procesy , zvýšit ziskovost a především pečovat o spokojenost a loajalitu zákazníků a to v oblastech: prodeje, marketingu a zákaznického servisu.
2. Funkcionalita aplikace

Oblasti CRM lze rozdělit na:

 1. Prodej,
 2. Marketing,
 3. Služby,
 4. Sociální sítě.

Funkcionalita Microsoft Dynamics CRM:

 1. Správa obchodních vztahů a kontaktů,
 2. Segmentace obchodních vztahů a kontaktů,
 3. Evidence zájmů, vhodných dárků atd. u kontaktů,
 4. Vývoj obchodních vztahů,
 5. Správa obchodních příležitostí,
 6. Vyhodnocování úspěšnosti obchodních příležitostí,
 7. Správa potenciálních zájemců, vývoj potenciálních zájemců,
 8. Správa oblastí prodeje, Nabídky, objednávky a faktury, Nabídky, objednávky a faktury pro služby,
 9. Katalog produktů,
 10. Sledování konkurence,
 11. Prodejní dokumentace,
 12. Automatizace marketingu,
 13. Plánování, vytváření a řízení marketingové kampaně, včetně hodnocení návratnosti investic,
 14. Správa seznamů včetně vytváření, importu a exportu,
 15. Spojení s prodejními a servisními daty,
 16. Šablony kampaní, které se používají pro řízení prodejních aktivit,
 17. Servisní kontrakty, Správa servisních případů, Vývoj servisních případů,
 18. Správa znalostní báze,
 19. Fronty servisních případů, Aktivity služeb/servisu,
 20. Pracovní kalendáře,
 21. Oznámení kapacitních konfliktů,
 22. Sledování dostupnosti servisních zdrojů, např. personálu, pracovních rozvrhů a umístění,
 23. Správa aktivit, Konfigurovatelné aktivity,
 24. Přímý e-mail, Správa e-mailů, včetně automatických odpovědí,
 25. Korespondence/hromadná pošta,
 26. Kalendáře,
 27. Poznámky a přílohy,
 28. Hledání a rozšířené hledání,
 29. Vyhledávání duplicit, Slučování duplicit,
 30. Parametrizované sestavy, Zasílání pravidelných sestav,
 31. Klient pro MS Outlook (on-line a offline),
 32. Workflow,
 33. Tvorba cílů,
 34. Tvorba dashboardů.