Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Správa a sledování informační strategie
Správa a sledování informační strategie
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A003A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Správa a sledování informační strategie - obsahové vymezení aplikace
  • Účelem aplikace je poskytnout možnosti analýzy tvorby a správy informační strategie v podniku, a to z hlediska doby trvání tvorby, nákladů na tvorbu a správu a to jak z hlediska celku, tak z hlediska jednotlivých fází tvorby. Vytváří podklad pro lepší kontrolu během tvorby a správy informační strategie a pro vyhodnocení úspěšnosti v závěru projektu .
2. Funkcionalita aplikace
  • Sleduje celkovou dobu realizace informační strategie a podíly jednotlivých činností, včetně možných nových požadavků,
  • Sleduje náklady na tvorbu jako celek a podíly jednotlivých činností včetně možných nových požadavků,
  • Sleduje celkový počet změn vyvolaných novými zákony včet počtu těchto zákonů a vývoj počtu v čase.
3. Obsah balíčku ke stažení
  • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
  • dimenze (struktura, příklady dat): čas, IT služby, vlivy na chod IT, podnikové procesy,
  • data ukazatelů (příklady dat).