Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Sledování IT služeb vzhledem k potřebám podniku
Sledování IT služeb vzhledem k potřebám podniku
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A106A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Sledování IT služeb vzhledem k potřebám podniku - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je poskytnout možnosti analýzy IT služeb v podniku, a to z hlediska jejich počtu, rozsahu a kvality a důležitosti pro chod podniku (IT).
 • Vytváří podklad pro lepší správu portfolia IT služeb.
2. Funkcionalita aplikace
 • Sleduje počet poskytoFunkcionalita zahrnuje následující funkce, jejich příklady řešení jsou obsaženy v balíčku ke stažení:vaných IT služeb a poměr strategických IT služeb na celkovém objemu,
 • Počet všech nabízených služeb s podílem problémových služeb (a počtem těchto problémů),
 • Poměr služeb plnících zcela sjednaná SLA proti všem službám,
 • Vývoj počtu služeb a jejich problémovosti v čase.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován Power Pivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Sledování IT služeb vzhledem k potřebám podniku,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, IT služby, dodavatelé,
 • tabulka faktů (příklady dat)