Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT
Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A204A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT - obsahové vymezení aplikace
  • Účelem aplikace je využití pro tvorbu dashboardů typu motivace , kterou mohou využít vedoucí pracovníci pro sledování základních metrik svých podřízených a týmu jako celku pro určení dalšího možného vývoje svých podřízených i týmu, určení typu a množství práce pro podřízeného.
  • Personální oddělení pak může lépe pracovat s rozvojem a motivací zaměstnanců (ať už pozitivní či negativní).
2. Funkcionalita aplikace
  • Sledující průměrnou doba vyřešení problémů/incidentů/požadavků dle zaměstnance/týmu a poměr na celkové době.
  • Sledující počet incidentů/problémů/požadavků za zaměstnance/tým za určité časové období a poměr na celkovém počtu.
  • Sledující počet úspěšně absolvovaných školení na zaměstnance a poměr dobrovolného/povinného.
3. Obsah balíčku ke stažení
  • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2013 (pro spuštění musí být nainstalován PowerPivot),
  • dokument - dokumentace k aplikaci Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT,
  • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
  • dimenze (struktura, příklady dat): čas, požadavky, role, typy školení, zaměstnanci,
  • tabulka faktů (příklady dat)