Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ102A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Micfrosoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Microsoft Dynamics NAV - obsahové vymezení aplikace

Microsoft Dynamics NAV, označovaný také původním termínem Navision, je aplikační programový balík typu ERP, mající celopodnikový charakter. Je orientovaný na prostředí středně velkých společností, jehož předností je relativně nízká časová náročnost implementace a snadné využívání.

2. Funkcionalita aplikace

Miccrosoft Dynamics NAV zahrnuje funkcionalitu rozdělenou do těchto hlavních oblastí:

  1. Řízení financí,
  2. Řízení obchodu,
  3. Řízení distribuce,
  4. Projektové řízení,
  5. Řízení výroby,
  6. Řízení vztahů se zákazníky (CRM),
  7. Řízení servisu,
  8. Manažerské funkce a reporting.

Standardní funkčnost systému Microsoft Dynamics NAV lze rozšiřovat pomocí dalších add-on modulů.

4. Poznámky, reference

Detailnější informace jsou k dispozici v produktovém listu Microsoft Dynamics NAV 2013: