Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Rejstřík politických stran a politických hnutí
Rejstřík politických stran a politických hnutí
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB77AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Bednář, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Ministerstvo vnitra
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Rejstřík politických stran a politických hnutí - obsahové vymezení
 • Rejstřík politických stran a politických hnutí jako veřejný seznam je veden Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2001 na základě § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb.
 • Rejstřík obsahuje úplnou historii vedených údajů v případě těch stran a hnutí, které vznikly po 1. lednu 2001. Samotná aplikace byla spuštěna v roce 2008 a slouží k zobrazení aktuálních i historických dat o politických stranách a politických hnutí. Webová aplikace je dostupná v rámci stránek Ministerstva vnitra mvcr.cz.
2. Funkcionalita aplikace
 • Ačkoliv se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku, valná většina smluv a informací není veřejně dostupná. Hlavní a zároveň jediná funkcionalita je zobrazení aktuálních i historických dat o politických stranách a politických hnutí.
 • Možnosti filtrování jsou podle:
  • Název politické strany nebo hnutí,
  • Typ: Politická strana, Politické hnutí,
  • Stav: Aktivní, Zrušené strany a hnutí, Pozastavená činnost.
 • Informace, které se uchovávají o jednotlivých subjektech , jsou např.: Název hnutí, Zkratka hnutí, Adresa sídla, Den registrace, Číslo registrace, Identifikační číslo, Statutární orgán a způsob jednání, Osoby (předseda, místopředsedové, členové). Zakázka byla přezkoumávána antimonopolním úřadem pro pochybení při stanovení technických kvalifikačních předpokladů porušení zákona o veřejných zakázkách, které se nakonec neprokázalo.

3. Odkazy na demo a další zdroje