Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Autovraky ISOH (MA ISOH)
Autovraky ISOH (MA ISOH)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB76AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Bednář, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Vlastník systému je MŽP. ;Provozovatel je společnost CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Autovraky ISOH (MA ISOH) - obsahové vymezení
 • On-line informační systém pro evidenci vybraných autovraků vychází z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb. , o podrobnostech nakládání s autovraky. Do informačního systému lze nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení (pouze kategorie M1 a N1), které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel.
 • Vyhledávat je možné podle IČPS (identifikační číslo potvrzení v systému), VIN a RZ. K dispozici je také tzv. „Veřejný přehled zařízení“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru/zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování.
 • Systém také eviduje např. množství zpracovatelských zařízení autovraků a jejich rozmístění podle krajských úřadů.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Počet zařízení v krajích,
 2. Počet autovraků podle krajů po čtvrtletích,
 3. Počet autovraků podle značek po čtvrtletích,
 4. Průměrný věk autovraků podle krajů po čtvrtletích,
 5. Průměrná hmotnost autovraků podle krajů po čtvrtletích,
 6. Přehled zařízení MA ISOH.
 7. Zápis informací - Do systému se zapisují údaje o převzatém autovraku, jako je hmotnost autovraku, značka vozidla, datum výroby nebo první registrace.
 8. Zápis informací do systému - provádějí zpracovatelé autovraků, podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.
 9. Zasílání fotodokumentace na MŽP - Ke každému autovraku musejí provozovatelé vrakovišť pořizovat od 1.10 2014 fotodokumentaci. Fotodokumentaci přijímaných autovraků tvoří tři snímky a zasílají se na MŽP skrze modul MA ISOH.
3. Odkazy na demo a další zdroje

4. Poznámky, reference
 • Iniciativa zavedení fotodokumentace autovraků vzešla od samotných zpracovatelů, které znepokojoval stav přijímaných autovraků do některých zpracovatelských zařízení. Autovraky byly přijímány například vypálené nebo částečně rozebrané, z čehož bylo zřejmé, že proběhlo nelegální nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady neoprávněnou osobou. Zároveň lze důslednou fotodokumentací předejít fiktivní likvidaci autovraků za účelem pouhého odhlášení vozidla z Centrálního registru vozidel, přičemž by s tímto autem mohlo být dále nelegálně nakládáno.
 • V případě, že je zpracovatel zapojen v Programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP), může získat dotaci na fotodokumentační techniku ve výši 500 Kč na zpracovaný autovrak.
 • Webové stránky systému navštívilo v průběhu roku 2013 průměrně 11 998 návštěvníků za měsíc