Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Portál veřejné správy
Portál veřejné správy
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB11AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Draganov, V. (KIT-VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Portál veřejné správy - obsahové vymezení
 • Portál veřejné správy (PVS) je veřejně přístupný internetový portál, jehož smyslem je usnadnit občanům a organizacím orientaci a komunikaci s institucemi veřejné správy . Jedná se o rozcestník českého eGovernmentu , který by měl „integrovat a zpřístupňovat všechny zveřejňované a veřejně přístupné informace veřejné správy”.
 • Vznikl na základě Zákona 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy (§ 6f) a je určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace, podnikatele, živnostníky i cizince. Správcem portálu veřejné správy je Ministerstvo vnitra ČR.
2. Funkcionalita aplikace
 • Většinu obsahu PVS d odávají samotné orgány veřejné moci a také je zobrazován obsah integrovaného informačního systému datových schránek.
 • Správce PVS, jímž je MVČR zajišťuje pouze technickou funkcionalitu (automatizované dodání a publikace obsahu.).
2.1. Informace na portálu
 1. Životní situace – strukturované popisy úkonů občana/organizace ve vztahu ke státní správě, návody k řešení různých situací s kontakty na pověřené orgány veřejné správy,
 2. Věstníky – publikační sbírky předpisů a metodických pokynů dle institucí, které je zveřejnily,
 3. Povinně zveřejňované informace – informace, které jsou zveřejňovány jednotlivými orgány veřejné správy na základě různých legislativních předpisů,
 4. Formuláře elektronického podání – elektronické formuláře, prostřednictvím kterých mohou občané, podnikatelé nebo firmy provést podání vůči konkrétnímu orgánu prostřednictvím datové schránky,
 5. Databáze zákonů a legislativních norem – webové prohlížení, export do textového souboru či PDF, vyhledávání na základě různých polí,
 6. Seznam držitelů datových schránek – adresář s aktuálními údaji o držitelích datových schránek),
 7. Seznam užitečných odkazů a informací – např. základní informace o ČR a EU, odkazy na ministerstva, poslaneckou sněmovnu ČR, veřejné zakázky, obchodní rejstřík a další.
2.2. Přístup k informacím na portálu
 • Přístup k informacím na portálu je členěn podle skupin uživatelů na:
  • Informace pro občany České republiky,
  • Informace pro podnikatele a živnostníky,
  • Informace pro cizince žijící v ČR,
  • Služby pro orgány veřejné moci.
 • V závislosti na zvolené skupině se pak uživatel nachází v dané informační sekci. Tyto sekce se příliš svými informacemi a jejich podáváním neliší až na kategorii „životní situace“ , kde zobrazují různé životní situace podle vybrané skupiny kromě skupiny Služby pro orgány veřejné moci, kde životní situace nemají smysl a kde se objevují informace vhodné pro tyto orgány.
 • Portál také obsahuje na přehledném a dostupném místě odkazy na Czech POINT a přihlášení do Datových schránek .
3. Odkazy na demo a další zdroje