Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ISZR (Informační systém základních registrů)
ISZR (Informační systém základních registrů)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB01AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Valdová, K., Buyankhishig, A., Hajník, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
AutoCont CZ a. s., a další
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ISZR (Informační systém základních registrů) - obsahové vymezení

ISZR, informační systém základních registrů je informační systém veřejné správy poskytující prostřednictvím eGON služeb referenční údaje ze základních registrů a vybrané nereferenční údaje ze spolupublikujících agendových informačních systémů s vazbou na referenční údaje. Je to informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem.

Aplikační logika ISZR přijímá požadavky (synchronní nebo asynchronní) z volaných služeb vnějšího rozhraní ISZR a pro jeho zpracování získává údaje ze základních registrů prostřednictvím služeb vnitřního rozhraní ISZR. Pro správu asynchronních dotazů se využívá vstupní a výstupní fronta vnějšího rozhraní ISZR. Výsledkem volání služby na vnějším rozhraní může být odpověď obsahující požadované referenční údaje nebo odmítnutí požadavku s chybovým kódem.

2. Funkcionalita aplikace
  1. Zajištění sdílení dat mezi jednotlivými základními registry (ZR) navzájem, ZR a agendovými informačními systémy (AIS) a také mezi AISy navzájem s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat,
  2. Registrační a certifikační autorita pro přístup do AIS k vnějšímu rozhraní ISZR,
  3. Ověření oprávnění přístupu k datům (oprávněný přístup občanů, podnikatelů, obcí, krajů či úředních orgánů),
  4. Zabezpečení komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy,
  5. Vedení auditních logů o neúspěšném logování k připojení, neautorizovaných pokusech volání služeb, výskytu škodlivých kódů, podezření na zneužití osobních údajů aj.,
  6. Ověření a čištění dat AIS proti aktuálním referenčním údajům v ZR,
  7. Naplnění referenčních údajů v ZR,
  8. Zajištění aktuálnosti a správnosti referenčních údajů v ZR,
  9. Integrita dat v ZR,
  10. Výměna dat s ostatními členskými zeměmi EU.

3. Odkazy na demo a další zdroje

ISZR/