Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Informační systém o datových prvcích (ISDP)
Informační systém o datových prvcích (ISDP)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB12AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Náprstek, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ASD Software, s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Informační systém o datových prvcích (ISDP) - obsahové vymezení
 • Informační systém datových prvků (ISDP) je informační systém veřejné správy, který umožňuje získávat oficiální informace o datových prvcích jiných informačních systémů veřejné správy. Systém upravuje vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích a zákon č. 365/2000 Sb .
 • Datové prvky vyhlášené v tomto systému nabývají závazné platnosti .
2. Funkcionalita aplikace
 • Hlavní funkcí aplikace je správa datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy . Prostřednictvím ISDP jsou také zveřejňovány číselníky .
 • Aplikace seskupuje sémanticky blízké datové prvky do datových slovníků . Datové slovníky lze zobrazovat prostřednictvím vygenerovaných PDF souborů nebo případně ve své XML struktuře.
 • Aplikace obsahuje 3 moduly , pomocí kterých jsou obsluhovány další funkcionality:
  • Správa systému – slouží k administraci systému, správě uživatelů, zálohování systému,
  • Modul přenosů dat – prostřednictvím tohoto modulu jsou vytvářeny vazby na ostatní systémy ,
  • Modul výstupů – slouží k zobrazování sestav.
3. Odkazy na demo a další zdroje