Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Informační systém o datových prvcích (ISDP)
Informační systém o datových prvcích (ISDP)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB12AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Náprstek, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ASD Software, s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Informační systém o datových prvcích (ISDP) - obsahové vymezení

Informační systém datových prvků (ISDP) je informační systém veřejné správy, který umožňuje získávat oficiální informace o datových prvcích jiných informačních systémů veřejné správy. Systém upravuje vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích a zákon č. 365/2000 Sb. Datové prvky vyhlášené v tomto systému nabývají závazné platnosti.

2. Funkcionalita aplikace

Hlavní funkcí aplikace je správa datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy. Prostřednictvím ISDP jsou také zveřejňovány číselníky. Aplikace seskupuje sémanticky blízké datové prvky do datových slovníků. Datové slovníky lze zobrazovat prostřednictvím vygenerovaných PDF souborů nebo případně ve své XML struktuře. Aplikace obsahuje 3 moduly, pomocí kterých jsou obsluhovány další funkcionality:

  1. Správa systému – slouží k administraci systému, správě uživatelů, zálohování systému,
  2. Modul přenosů dat – prostřednictvím tohoto modulu jsou vytvářeny vazby na ostatní systémy ,
  3. Modul výstupů – slouží k zobrazování sestav.

3. Odkazy na demo a další zdroje

ISDP:,