Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Rejstřík letadel
Rejstřík letadel
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB75AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-16
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Rejstřík letadel - obsahové vymezení
  • Civilní letecký rejstřík vede Úřad pro civilní letectví (ÚCL) se sídlem v Praze, a to v souladu s Leteckým zákonem (zákon č. 49/1997Sb. ) a Leteckými předpisy (v souvislosti s příslušnými mezinárodními smlouvami o letectví).
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Dílčí specializované evidence“ (ASGB70XGO ).