Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Rejstřík letadel
Rejstřík letadel
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB75AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Rejstřík letadel - obsahové vymezení
  • Civilní letecký rejstřík vede Úřad pro civilní letectví (ÚCL) se sídlem v Praze, a to v souladu s Leteckým zákonem (zákon č. 49/1997Sb. ) a Leteckými předpisy (v souvislosti s příslušnými mezinárodními smlouvami o letectví).
  • Registrací získávají letadla státní značku (OK) a registrační značku, která je složená z písmen nebo číslic, které mají svůj přidělený význam. Značka státní příslušnosti musí byt vybraná ze série znaků státní příslušnosti zahrnutých v rádiových volacích znacích přidělených státu zápisem do registru Mezinárodní Telekomunikační unii.
  • Letecký rejstřík představuje veřejně přístupný seznam sloužící na registraci letadel . Provozovateli registrovaných letadel mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem nebo právnické osoby se sídlem v České republice.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Letecký rejstřík je odpovědný za vedení rejstříku civilních letadel, rejstříku leteckého personálu, vydávaní dokladů.
  2. Do rejstříku možno zapsat letadlo, které má Osvědčení o letové způsobilosti vydávané Úřadem pro civilní letectví.
  3. V rejstříku může být zapsáno pouze letadlo, které není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu.
  4. V rámci zápisu do rejstříku vydává Úřad registrační značku a osvědčení o zápise letadla, které osvědčuje vlastnictví k letadlu.
  5. Do rejstříku se zapisuje rovněž zřízení zástavního práva k letadlu, leteckým motorům a vrtulím, náhradním dílům k letadlu, jeho letadlovým částem či zařízením.
  6. Náležitosti žádosti o zápis letadla do leteckého rejstříku a doklady, které je nutné k žádosti přiložit, stanoví prováděcí právní předpis.
  7. Vyhledávání v leteckém rejstříku je možné umožňuje vyhledat letadlo podle Kategorie letadla, Typu letadla, Výrobce letadla, Vlastníka, IČ Vlastníka, Provozovatele a IČ vybraného letadla.