Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Centrální úložiště elektronických receptů
Centrální úložiště elektronických receptů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB74AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Šuk, D. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Netprosys, Telefónica O2 a Aquasoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Centrální úložiště elektronických receptů - obsahové vymezení
 • Centrální úložiště elektronických receptů je zřízeno na základě zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) § 81. Centrální úložiště elektronických receptů spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv , který je jeho zřizovatelem.
1.1. Koncepce centrálního úložiště elektronických receptů
 • Centrální úložiště elektronických receptů je součástí tzv. eHealthu , neboli elektronického zdravotnictví. Databáze je propojena s online aplikací eRecept.
 • Lékař na základě vyšetření a diagnózy pacienta zadá a zašle elektronický recept centrálnímu úložišti . Databáze ukládá tyto informace - číslo pojištěnce (rodné číslo), jméno pacienta, množství léku, cenu léku, úhradu od pojišťovny, šarži lékárny a identifikační číslo předepisujícího lékaře. K vytvoření elektronického receptu slouží informační systém lékaře, který lék předepisuje a to ve formátu XML.
 • I dentifikace lékaře a jeho pracoviště probíhá dvěma způsoby - buď pomocí VPN tunelu, nebo prostřednictvím SSL protokolu. Přístup k datům je zajišťován technologií JMS/MOM nebo WSDL/SOAP. Všechny elektronické recepty jsou vždy podepsány jedinečným elektronickým podpisem každého lékaře.
1.2. Koncepce centrálního úložiště elektronických receptů
 • Úložiště má sloužit především k přijímání a shromažďování elektronických receptů, které předepisují lékaři svým pacientům. Zároveň plní funkci přidělovače jedinečného identifikačního znaku elektronického receptu. Po odeslání elektronického receptu lékařem dojde ihned po jeho obdržení centrálním úložištěm k vygenerování identifikačního znaku . Na jeho základě bude předepsaný lék poskytnut lékárníkem v lékárně. Lékárníkovi je prostřednictvím centrálního úložiště bezplatně zpřístupněn elektronický recept.
 • V souladu se zákonem musí Státní ústav pro kontrolu léčiv prostřednictvím centrálního úložiště elektronických receptů zabezpečit bezúplatný a také nepřetržitý přístup do této databáze . Přístup musí mít jak předepisující lékaři, tak i farmaceuti, kteří vydávají předepsané léky. Stejně tak je umožněn přístup do databáze zdravotním pojišťovnám, které díky tomu mohou provádět kontrolní činnost.
 • Zároveň Státní ústav pro kontrolu léčiv zodpovídá za zajištění ochrany a bezpečnost elektronických receptů vedených v databázi před poškození, ztrátou a především před jejich zneužitím.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Kontrola kontraindikací léku,
 2. Kontrola interakcí léků konkrétního pacienta,
 3. Vznik lékového listu (záznamu) pacienta,
 4. Snížení spotřeby léků a úspora finančních prostředků,
 5. Ochrana proti falešným receptům,
 6. Úspora práce lékáren,
 7. Zabránění padělání léků,
 8. Dobře čitelné recepty, tištěné na počítači,
 9. Možnost kontroly zdravotními pojišťovnami.