Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : EVI – Evidence odpadů
EVI – Evidence odpadů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB73AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Prouza, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Inisoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. EVI – Evidence odpadů - obsahové vymezení aplikace
  • EVI je evidenční software pro odpady, který je pravidelně aktualizován o aktuální legislativu a pokrývá potřebu oprávněných osob i původců odpadu.
  • K dostání je ve 3 variantách – EVI Provoz (jedna firma s jednou provozovnou), EVI Firma (jedna společnost se dvěma či více provozy), EVI Komplet (dva a více ekonomických subjektů).
  • Základní verze SW je rozšiřitelná o moduly: Identifikační listy nebezpečných odpadů, Autovraky, Elektroodpady, Evidence přepravy nebezpečných odpadů, Fakturace, Hromadné operace, Plán odpadového hospodářství, SQL přehledy, Výkazy EKO-KOM, Zpětný odběr elektrozařízení, Zpětný odběr použitých výrobků.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Číselníky (katalogy, kódy, PSČ, ZÚJ, katastry, CZ-NACE, CZ-NUTS, …),
  2. Výstupy (průběžná evidence odpadů, roční hlášení, výkaz ODP 5-01, žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, základní uživatelské přehledy,…),
  3. Legislativa a nápověda (texty zákonů a vyhlášek v odpadovém a obalovém hospodářství, metodické pokyny MŽP, …),
  4. Exporty a importy (zálohy, předávání dat mezi programy, reporty, komunikace s ostatními subjekty, …),
  5. Další funkcionalita se odvíjí od doinstalovaných modulů.
3. Odkazy na demo a další zdroje