Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : EVI – Evidence odpadů
EVI – Evidence odpadů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB73AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Prouza, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-02
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Inisoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. EVI – Evidence odpadů - obsahové vymezení aplikace
  • EVI je evidenční software pro odpady, který je pravidelně aktualizován o aktuální legislativu a pokrývá potřebu oprávněných osob i původců odpadu.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Dílčí specializované evidence“ (ASGB70XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje