Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : DES – Domovní Evidenční systém
DES – Domovní Evidenční systém
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB72AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Prouza, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
TOM Computer ;Správce – Města a obce – samostatná působnost
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. DES – Domovní Evidenční systém - obsahové vymezení aplikace

1.1. Účel a koncepce DES
 • DES je program koncipovaný jako modulární systém a je určen pro města a obce ke správě domovního fondu, poskytování komplexních informací správcům a majitelům domů . DES je možno využít i v rámci IS městských nebo správních úřadů. Program je aktualizován dle měnící se legislativy.
 • Jednotlivé moduly seoznačují Pasport, Nájemné, Vyúčtování a Ekonomika (někdy nazýváno Účetnictví).
1.2. Moduly DES
 • Modul Pasport se zabývá především pasportem domů, evidencí pozemků, pasportem bytů, nebytových prostor, evidencí měřidel a odečtů, evidencí obyvatel, evidencí a tiskem objednávek, plánem údržby, hlídáním termínů revizí.
 • V modulu Nájemné se nachází funkcionalita pro přepis nájemného pro obecní byty, bytová družstva a podniky s bytovým fondem, hromadné změny nájemného, evidence nájemného až 50 let zpětně, agenda neplatičů nebo automatizovaný styk na inkasní střediska (SIPO).
 • Vyúčtování obsahuje vyúčtování všech zálohovaných služeb po jednotlivých domech, vyúčtování měrných služeb (teplo, TUV, voda), volitelnost kritérií vyúčtování pro různé služby a domy, definice odběrních a fakturačních míst, atd.
 • Ekonomika / Účetnictví nabízí podvojné účetnictví, ekonomikou domů, střediskovým účetnictvím, saldokontem, fakturaci, bankovní příkazy nebo měsíční a roční účetní uzávěrky atp.
 • Vedle těchto 4 stěžejních modulu lze získat moduly pro Výnosy a náklady, Právo a nájemné, DPH, Správu programu, Výstup pro poukázky typu A-V, B, Nájemné přes sporožiro a Přeplatky a nedoplatky přes šeky.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Agenda nájemného, sledování a penalizace neplatičů,
 2. Sledování ekonomiky domů, náklady na opravy a na zúčtovatelné služby,
 3. Roční nebo měsíční zúčtování podle aktuální legislativy,
 4. Podvojné účetnictví,
 5. Komunikace s příslušnými úřady (obecní úřady, magistráty, finanční ústavy, pošta, ..),
 6. Export výstupů do programů SIPO, Gordic, UCR,
 7. Možnost importu z jiných programů.
3. Odkazy na demo a další zdroje
4. Poznámky, reference
 • Využití je zpoplatněno,
 • Aktualizace možná přes internet (za poplatek),
 • Nakupuje se každý modul zvlášť a cena se odvíjí od počtu spravovaných jednotek