Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : DES – Domovní Evidenční systém
DES – Domovní Evidenční systém
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB72AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Prouza, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
TOM Computer ;Správce – Města a obce – samostatná působnost
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. DES – Domovní Evidenční systém - obsahové vymezení aplikace

1.1. Účel a koncepce DES

DES je program koncipovaný jako modulární systém a je určen pro města a obce ke správě domovního fondu, poskytování komplexních informací správcům a majitelům domů. DES je možno využít i v rámci IS městských nebo správních úřadů. Program je aktualizován dle měnící se legislativy. Jednotlivé moduly seoznačují Pasport, Nájemné, Vyúčtování a Ekonomika (někdy nazýváno Účetnictví).

1.2. Moduly DES

Modul Pasport se zabývá především pasportem domů, evidencí pozemků, pasportem bytů, nebytových prostor, evidencí měřidel a odečtů, evidencí obyvatel, evidencí a tiskem objednávek, plánem údržby, hlídáním termínů revizí.

V modulu Nájemné se nachází funkcionalita pro přepis nájemného pro obecní byty, bytová družstva a podniky s bytovým fondem, hromadné změny nájemného, evidence nájemného až 50 let zpětně, agenda neplatičů nebo automatizovaný styk na inkasní střediska (SIPO).

Vyúčtování obsahuje vyúčtování všech zálohovaných služeb po jednotlivých domech, vyúčtování měrných služeb (teplo, TUV, voda), volitelnost kritérií vyúčtování pro různé služby a domy, definice odběrních a fakturačních míst, atd.

Ekonomika / Účetnictví nabízí podvojné účetnictví, ekonomikou domů, střediskovým účetnictvím, saldokontem, fakturaci, bankovní příkazy nebo měsíční a roční účetní uzávěrky atp.

Vedle těchto 4 stěžejních modulu lze získat moduly pro Výnosy a náklady, Právo a nájemné, DPH, Správu programu, Výstup pro poukázky typu A-V, B, Nájemné přes sporožiro a Přeplatky a nedoplatky přes šeky.

2. Funkcionalita aplikace
  1. Agenda nájemného, sledování a penalizace neplatičů,
  2. Sledování ekonomiky domů, náklady na opravy a na zúčtovatelné služby,
  3. Roční nebo měsíční zúčtování podle aktuální legislativy,
  4. Podvojné účetnictví,
  5. Komunikace s příslušnými úřady (obecní úřady, magistráty, finanční ústavy, pošta, ..),
  6. Export výstupů do programů SIPO, Gordic, UCR,
  7. Možnost importu z jiných programů.

3. Odkazy na demo a další zdroje

DES/

4. Poznámky, reference
  • Využití je zpoplatněno,
  • Aktualizace možná přes internet (za poplatek),
  • Nakupuje se každý modul zvlášť a cena se odvíjí od počtu spravovaných jednotek