Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : eLegislativa
eLegislativa
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB34AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Grombíř, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Provozovatel: Generální dodavatel Odštěpný závod ICT České pošty. ;Architektura navržená společností Microsoft.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. eLegislativa - obsahové vymezení

Informační systém pro systematickou a kvalitní tvorbu a schvalování zákonů v úplném (konsolidovaném) znění. Jeho cílem je zejména:

 • Vyšší dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva,
 • Zkvalitnění, zefektivnění a transparentnost jeho tvorby ve všech stádiích legislativního procesu,
 • Omezení chyb legislativních návrhů a jejich dopadů,
 • Snížení nákladů na přístup k právu (VS a podnikatelé),
 • Urychlení publikačního procesu zákona,
 • Snižuje administrativní náročnost legislativců, tedy těch, kteří zákony fakticky píší.

2. Funkcionalita aplikace

Aplikace bude mít k dispozici funkci e-šablony, která slouží k promítání změn přímo do úplného znění zákona. Dále poskytuje vzory předpisů, legislativní techniky, ověřuje formální správnost a pomáhá konsolidovat právní terminologii (CzechVoc). IS eLegislativa využívá datový zdroj eSbírky a zpřístupňuje autorům návrhů právních předpisů historii předpisu a kontext práva ČR a EU. Funkcionalita:

 1. “Elektronická” tvorba zákonů.
 2. Tvorba kvalitnějších zákonů.
 3. Verzování (jako např. Github).
 4. Podporuje kompletní životní cyklus tvorby zákona: Návrh => Projednávání => Přijetí => Vyhlášení => Analýza,
 5. Zajišťuje aktualizaci dat Registru práv a povinností (procesní modely, agendy), popis významu ustanovení.

3. Odkazy na demo a další zdroje

GOLA, Aleš. Projekt eSbírka a eLegislativa Demonstrace řešení a projekt. Praha, 2014. Projekt ,

ANDRÝSKOVÁ, Lenka. Pořádek v zákonech pomůže udělat e-sbírka. Praha, 2013. Článek ,

eStat.cz. Projekt eLegislativa na vnitru. Praha, 2008. eLegislativa /