Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : eLegislativa
eLegislativa
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB34AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Grombíř, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Provozovatel: Generální dodavatel Odštěpný závod ICT České pošty. ;Architektura navržená společností Microsoft.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. eLegislativa - obsahové vymezení
 • Informační systém pro systematickou a kvalitní tvorbu a schvalování zákonů v úplném (konsolidovaném) znění. Jeho cílem je zejména:
  • Vyšší dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva,
  • Zkvalitnění, zefektivnění a transparentnost jeho tvorby ve všech stádiích legislativního procesu,
  • Omezení chyb legislativních návrhů a jejich dopadů,
  • Snížení nákladů na přístup k právu (VS a podnikatelé),
  • Urychlení publikačního procesu zákona,
  • Snižuje administrativní náročnost legislativců, tedy těch, kteří zákony fakticky píší.
2. Funkcionalita aplikace
 • Aplikace bude mít k dispozici funkci e-šablony, která slouží k promítání změn přímo do úplného znění zákona . Dále poskytuje vzory předpisů, legislativní techniky, ověřuje formální správnost a pomáhá konsolidovat právní terminologii (CzechVoc).
 • IS eLegislativa využívá datový zdroj eSbírky a zpřístupňuje autorům návrhů právních předpisů historii předpisu a kontext práva ČR a EU.
 • Funkcionalita:
  • “Elektronická” tvorba zákonů.
  • Tvorba kvalitnějších zákonů.
  • Verzování (jako např. Github).
  • Podporuje kompletní životní cyklus tvorby zákona: Návrh => Projednávání => Přijetí => Vyhlášení => Analýza,
  • Zajišťuje aktualizaci dat Registru práv a povinností (procesní modely, agendy), popis významu ustanovení.
3. Odkazy na demo a další zdroje
 • GOLA, Aleš. Projekt eSbírka a eLegislativa Demonstrace řešení a projekt. Praha, 2014. Projekt ,
 • ANDRÝSKOVÁ, Lenka. Pořádek v zákonech pomůže udělat e-sbírka. Praha, 2013. Článek ,
 • eStat.cz. Projekt eLegislativa na vnitru. Praha, 2008. eLegislativa /