Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Strategie sourcingu
Strategie sourcingu
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A004A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Strategie sourcingu - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je vyhodnotit vývoj, stav a problémy spojené se zajištěním pracovních kapacit pro provoz a rozvoj informatiky , a to dodavatelských kapacit i kapacit vlastních podnikových útvarů.
 • Vytváří podklad pro strategii v dalším zajišťování kapacit a pro určení nároků na externí dodavatelské kapacity.
 • Základní sledovanou metrikou je Objem externích i interních kapacit . Dalšími sledovanými metrikami jsou počet IT dodavatelů, počet IT služeb a z toho nakupovaných služeb apod.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj skutečného objemu dodavatelských kapacit v kvartálech dle služeb,
 • Vývoj skutečného i plánovaného objemu kapacit za vybraného dodavatele a službu,
 • Objem kapacit dle dodavatelů v roce,
 • Objem kapacit dodavatelů dle kategorií služeb,
 • Skutečný i plánovaný objem kapacit dodavatelů a jejich rozdíl dle služeb v roce,
 • Skutečný objem kapacit podnikových útvarů dle služeb v roce,
 • Vývoj plánovaného objemu kapacit vlastních podnikových útvarů,
 • Plánovaný objem kapacit podnikových útvarů dle kategorií služeb v roce.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Strategie sourcingu,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, IT služby, podnikové útvary, dodavatelé,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .