Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Modulární správní systém, MOSS
Modulární správní systém, MOSS
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB71AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kopřiva, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
AQUASOFT spol. s r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Modulární správní systém, MOSS - obsahové vymezení
 • Modulární správní systém v Českém telekomunikačním úřadu je informační systém, jehož jádrem je funkcionalita pro vedení správních řízení ČTÚ . Na tuto funkcionalitu navazují moduly pro evidenci subjektů, evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích, správu poplatků a pokut a funkcionality plnící specifické potřeby jednotlivých odborů ČTÚ (např. přidělování čísel podle číslovacích plánů, evidence bezdrátových místních IS, správa plátců na účet univerzální služby).
1.1. Vazby MOSS na ostatní zdroje
 • Systém je zasazen do infrastruktury IT v organizaci a je integrován s Informačním systémem základních registrů ČR, Isolvenčním rejstříkem ČR vybranými interními aplikacemi ČTÚ .
1.2. MOSS – oblasti řešení
 • vydávání osvědčení o oznámení komunikační činnosti, vedení evidence podnikatelů v elektronických komunikacích,
 • správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen pro sítě a služby elektronických komunikací,
 • rozhodování ve sporech, stanoví-li tak zákon o elektronických komunikacích, včetně řešení odvolání,
 • stanovení, výběr a vymáhání poplatků,
 • výkon státní kontroly elektronických komunikací (podpora pro vedení správního řízení na obecné úrovni),
 • ukládání, výběr a vymáhání pokut za porušení povinností,
 • evidence plátců na účet univerzální služby,
 • evidence stanic bezdrátových místních informačních systémů,
 • další agendy, kde lze využít obecnou funkcionalitu správního řízení.
1.3. Použité technologie
 • Microsoft .NET Framework,
 • Microsoft Windows Presentation Foundation pro UI vrstvu,
 • Databáze Oracle 10g,
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition,
 • Microsoft SQL server 2005 - Reporting Services, Microsoft Sharepoint 2013 pro reportovací služby,
 • Integrace realizována prostřednictvím webových služeb.
1.4. Architektura MOSS
 • Z pohledu architektury je MOSS navržen jako tzv. vícevrstevný, se samostatnou databázovou, aplikační a klientskou vrstvou. Je tak zajištěno jednoduché rozšiřování systému o další funkcionality případně jeho integrování s dalšími systémy. Z pohledu komunikační infrastruktury je systém provozován na virtuální privátní síti spojující jednotlivé oblastní odbory s ústředím úřadu.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Elektronický spis s možností podrobné, chronologické evidence správních úkonů,
 2. Automatické generování tiskových výstupů do formátu Microsoft Word,
 3. Správa šablon zajišťuje jednotný, metodicky závazný a konzistentní obsah dokumentů právní povahy,
 4. Sledování stavu jednotlivých případů,
 5. Sledování běhu lhůt a upozorňování na významné události,
 6. Automatické generování specializovaných reportů.