Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Modulární správní systém, MOSS
Modulární správní systém, MOSS
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB71AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kopřiva, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
AQUASOFT spol. s r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Modulární správní systém, MOSS - obsahové vymezení

Modulární správní systém v Českém telekomunikačním úřadu je informační systém, jehož jádrem je funkcionalita pro vedení správních řízení ČTÚ. Na tuto funkcionalitu navazují moduly pro evidenci subjektů, evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích, správu poplatků a pokut a funkcionality plnící specifické potřeby jednotlivých odborů ČTÚ (např. přidělování čísel podle číslovacích plánů, evidence bezdrátových místních IS, správa plátců na účet univerzální služby).

1.1. Vazby MOSS na ostatní zdroje

Systém je zasazen do infrastruktury ICT v organizaci a je integrován s Informačním systémem základních registrů ČR, Isolvenčním rejstříkem ČR vybranými interními aplikacemi ČTÚ.

1.2. MOSS – oblasti řešení

MOSS pokrývá následující oblasti, které spadají do výkonu státní správy v elektronických komunikacích a které jsou zároveň v kompetenci ČTÚ:

 • vydávání osvědčení o oznámení komunikační činnosti, vedení evidence podnikatelů v elektronických komunikacích,
 • správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen pro sítě a služby elektronických komunikací,
 • rozhodování ve sporech, stanoví-li tak zákon o elektronických komunikacích, včetně řešení odvolání,
 • stanovení, výběr a vymáhání poplatků,
 • výkon státní kontroly elektronických komunikací (podpora pro vedení správního řízení na obecné úrovni),
 • ukládání, výběr a vymáhání pokut za porušení povinností,
 • evidence plátců na účet univerzální služby,
 • evidence stanic bezdrátových místních informačních systémů,
 • další agendy, kde lze využít obecnou funkcionalitu správního řízení.

1.3. Použité technologie
 • Microsoft .NET Framework,
 • Microsoft Windows Presentation Foundation pro UI vrstvu,
 • Databáze Oracle 10g,
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition,
 • Microsoft SQL server 2005 - Reporting Services, Microsoft Sharepoint 2013 pro reportovací služby,
 • Integrace realizována prostřednictvím webových služeb.

1.4. Architektura MOSS

Z pohledu architektury je MOSS navržen jako tzv. vícevrstevný, se samostatnou databázovou, aplikační a klientskou vrstvou. Je tak zajištěno jednoduché rozšiřování systému o další funkcionality případně jeho integrování s dalšími systémy. Z pohledu komunikační infrastruktury je systém provozován na virtuální privátní síti spojující jednotlivé oblastní odbory s ústředím úřadu.

2. Funkcionalita aplikace
 1. Elektronický spis s možností podrobné, chronologické evidence správních úkonů,
 2. Automatické generování tiskových výstupů do formátu Microsoft Word,
 3. Správa šablon zajišťuje jednotný, metodicky závazný a konzistentní obsah dokumentů právní povahy,
 4. Sledování stavu jednotlivých případů,
 5. Sledování běhu lhůt a upozorňování na významné události,
 6. Automatické generování specializovaných reportů.

3. Odkazy na demo a další zdroje

MOSS ,MOSS studie http://www.aquasoft.eu/pripadova-studie/37_modularni-spravni-system.htm