Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR
Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB10AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fialková, V. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-30
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
C42
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR - obsahové vymezení
  • Aplikace Monitor je informační portál Ministerstva financí České republiky , který poskytuje veřejnosti volný přístup k datům o hospodaření státní správy a samosprávných celků . Prostřednictvím této aplikace jsou zveřejňovány rozpočtové (finanční) a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy.
  • Kromě toho poskytuje také data o účetních závěrkách organizačních složek státu.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní služby eGovernmentu“ (ASGB20XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje