Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ElOrig
ElOrig
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ122A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Aquaasoft)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-24
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Aquasoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ElOrig - obsahové vymezení aplikace
  • Aplikace ElOrig je koncepčně jednoduchým řešením pro dlouhodobou péči o elektronické dokumenty s elektronickým podpisem tak, aby byla zachována průkaznost elektronického podpisu v čase.
  • Aplikace průběžně monitoruje konfigurované souborové úložiště (souborový systém, později jiná úložiště dle potřeby) a soubory v něm uložené (PDF, XML).
  • Narazí-li na nový soubor, ověří jeho elektronický podpis a převede, respektive doplní jej o další údaje tak, aby vznikl formát PAdES respektive XAdES pro dlouhodobou archivaci. Pro PAdES a XAdES dokumenty sleduje platnost časových razítek a zajišťuje včas potřebné přerazítkování.
  • Technicky spoléhá na existující zálohovací mechanismu s uživatele a sama aplikace tak zálohování neřeší. Nabízí též uživatelské rozhraní pro přidání dokumentu do úložiště, konfiguraci aplikace a monitorování její činnosti.

2. Funkcionalita aplikace
  • Aplikace pravidelně prochází celé úložiště, zpracovává jednotlivé soubory/dokumenty,
  • Zajišťuje ověření elektronického podpisu, přidání (zaručeného) časového razítka v případě neexistence předchozího,
  • V případě potřeby znovu-ověření elektronického podpisu po získání CRL relevantního pro posouzení platnosti použitého podpisového certifikátu vzhledem k času zajištěného časovým razítkem,
  • Doplnění informací v dokumentu o úplnou certifikační cestu, použité CRL a vznik archivního PAdES/XAdES formátu,
  • Případné automatické přerazítkování dokumentů, které to potřebují,
  • Vede Log své činnosti a reportuje všechny chyby pro jednotlivé dokumenty.