Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Aplikace pro řešení vzájemných vztahů metrik byznysu a metrik IT
Aplikace pro řešení vzájemných vztahů metrik byznysu a metrik IT
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ121A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Krejčí, P. (KSI, FIT, ČVUT)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Krejčí, P. (KSI, FIT, ČVUT)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Aplikace pro řešení vzájemných vztahů metrik byznysu a metrik IT - obsahové vymezení

Aplikace v sobě spojuje dvě hlavní funkce:

 1. Demonstraci vzájemných vazeb předdefinovaných objektů, tedy jednotlivé byznys metriky a jejich vazby na možné IT služby, které je podporují.
 2. Možnosti simulace změny vlivu konkrétních IT metrik na obchodní metriky v závislosti na nastavení parametrů jejich vazeb.

Účelem aplikace je:

 1. Poskytnout uživateli možnost procházení modelu metrik a jejich napojení na byznys metriky.
 2. Poskytnout uživateli možnost výběru relevantních byznys metrik na základě strategických cílů podniku a globální strategie, včetně zobrazení množiny služeb, IT metrik a úloh MBI s výběrem souvisejících.
 3. Poskytnou uživateli možnost sestavovat vlastní scénáře měření – výběrů objektů a konfigurace vazeb.
 4. Poskytnout uživateli možnost simulace vlivu změny IT na byznys metriky.

2. Funkcionalita aplikace
 1. Prohlížení statického modelu vazeb metrik (od finančních po IT metriky) a jejich popisu, včetně editace modelu.
 2. Vytvoření a editace vlastního scénáře měření vybráním podstromu statického modelu (podmnožinu objektů).
 3. Nastavování hodnot objektů (metrik a služeb) podle uživatele – parametry pro přepočítávání modelu.
 4. Simulace změn hodnoty IT metrik na nadřazené objekty – „něčím pohnu v IT a změní se mi hodnota byznys metriky / finanční metriky“.
 5. Export scénáře měření do dále zpracovatelného souboru – v aktuální době formát CSV.
 6. Automatické ukládání provedených změn do lokální databáze - po zavření programu lze pokračovat v práci.

3. Obsah balíčku ke stažení
 • Spustitelná desktopová aplikace (exe) pro platformu Microsoft .NET 4.0 nebo vyšší společně s dalšímu aplikačními soubory (potřebnými knihovnami a dalšími soubory).
 • Kapitola 5 DP: „IT jako součást byznysu v modelu MBI“, zabývající se vztahy metrik informatiky a metrik obchodních.
 • Kapitola 6 DP: „IT jako součást byznysu v modelu MBI“, zabývající se popisem této aplikace.

4. Poznámky, reference

Krejčí, Pavel. IT jako součást byznysu v modelu Management of Business Informatics. Diplomová práce. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, 2014.