Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy nákladů na komponenty IT
Analýzy nákladů na komponenty IT
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A301B
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy nákladů na komponenty IT - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je poskytovat informace o výši nákladů na informatiku podle jednotlivých dimenzí a podklady pro rozhodnutí o optimalizaci nákladů, nebo možném snížení.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj nákladů na aplikace dle kvartálů,
 • Vývoj nákladů na hardware dle kvartálů,
 • Vývoj nákladů na software dle kvartálů,
 • Podíly dodavatelů na nákladech na aplikace,
 • Náklady na jednotlivé typy technických prostředků,
 • Náklady na software dle dodavatelů,
 • Vývoj celkových nákladů v létech.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Analýzy nákladů na komponenty IT,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, dodavatelé, nákladové druhy, aplikace, software, hardware,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .