Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Plnění cílů podniku s podporou IT
Plnění cílů podniku s podporou IT
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A001A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Plnění cílů podniku s podporou IT - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je poskytovat přehled o úrovni plnění definovaných podnikových cílů i cílů informatiky v procentech, identifikovat cíle, které se neplní, nebo pouze minimálně.
 • Obsahuje i vývoj v plnění cílů v čase , tj. za stanovené intervaly, v daném příkladu za jednotlivé kvartály.
 • Hlavní sledovanou metrikou je Plnění podnikových cílů v %.
 • Hodnoty plnění cílů se obvykle získávají kvalifikovaným odhadem nebo zprůměrováním odhadů všech zainteresovaných manažerů, včetně CIO, a podnikových specialistů.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj plnění cílů v létech a kvartálech,
 • Vývoj plnění podnikových cílů ve vybraném úseku podniku,
 • Úroveň plnění cílů podle kategorií cílů,
 • Podíly počtů podnikových cílů podle útvarů,
 • Podíly nesplněných podnikových cílů podle úseků ve vybraném roce.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Plnění cílů podniku s podporou informatiky,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, podnikové cíle, podnikové útvary,
 • data ukazatelů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Dalšími dimenzemi mohou být Role a Pracovníci, pokud by byly v tomto kontextu definovány i zodpovědnosti za plnění stanovených cílů.
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .