Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin analytických a plánovacích aplikací pro řízení IT
 • Skupina zahrnuje analytické, plánovací aplikace založené na principech a technologiích business intelligence v řízení informatiky a další podpůrné aplikace pro řízení a řešení projektů, pro řízení provozu a další.
 • Analytické a plánovací aplikace podporují naprostou většinu úloh ve všech doménách řízení informatiky na bázi MBI.
 • Kromě podskupiny nástrojů pro řízení projektů a provozu jsou aplikace definované svým obsahem a funkcionalitou a v balíčku ke stažení jsou i jejich základní verze vytvořené v prostředí PowerPivot 2010 i 2013, 2016.

Skupina se dělí na tyto podskupiny :

 • Aplikace pro strategické řízení IT(ASG000 ),
 • Aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ),
 • Aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ),
 • Aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ) :
 • Aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ),
 • Aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ).
2. Aplikace se využívají v rámci domén řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
3. Skupiny metrik využívané v aplikacích řízení IT
 • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
 • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
 • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
 • Metriky řízení provozu IT (IG600 ).