Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin analytických a plánovacích aplikací pro řízení IT
 • Skupina zahrnuje analytické, plánovací aplikace založené na principech a technologiích business intelligence v řízení informatiky a další podpůrné aplikace pro řízení a řešení projektů, pro řízení provozu a další.
 • Analytické a plánovací aplikace podporují naprostou většinu úloh ve všech doménách řízení informatiky na bázi MBI.
 • Kromě podskupiny nástrojů pro řízení projektů a provozu jsou aplikace definované svým obsahem a funkcionalitou a v balíčku ke stažení jsou i jejich základní verze vytvořené v prostředí PowerPivot 2010 i 2013, 2016.

Skupina se dělí na tyto podskupiny :

 1. Aplikace pro strategické řízení IT (ASG000 ):
  1. Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ), Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ),
  2. Správa a sledování informační strategie (A003A ),
  3. Strategie sourcingu (A004A ),
 2. Aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ) :
  1. Hodnocení IT služeb (A101A ), Analýzy plnění SLA (A102A ),
  2. Plánování portfolia IT projektů (A103A ),
  3. Analýzy kvality IT služeb (A104A ), Analýzy bezpečnosti IT (A105A ), Sledování kvality IT služeb (A106A ),
 3. Aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ) :
  1. Analýzy datových zdrojů (A201A ),
  2. Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ), Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ),
  3. Analýzy technologických zdrojů (A203A ),
 4. Aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ) :
  1. Analýzy nákladů na IT (A301A ), Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ),
  2. Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ), Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ),
 5. Aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ) :
  1. Analýzy řešených IT projektů (A401A ),
  2. JIRA (A421A ), Projektová kancelář (A422A ),
 6. Aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ) :
  1. Analýzy správy IT (A501A ),
  2. Analýzy incidentů a problémů (A502A ), Analýzy uživatelských požadavků (A503A ).
2. Aplikace se využívají v rámci domén řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
3. Skupiny metrik využívané v aplikacích řízení IT
 • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
 • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
 • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
 • Metriky řízení provozu IT (IG600 ).