Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin analytických a plánovacích aplikací pro řízení IT
 • Aplikace pro strategické řízení IT(ASG000 ),
 • Aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ),
 • Aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ),
 • Aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ) :
 • Aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ),
 • Aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ).
2. Aplikace se využívají v rámci domén řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).