Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin aplikací a nástrojů
  • Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT (ASG000 ),
  • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ),
  • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ),
  • Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ),
  • Analytické a plánovací aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ),
  • Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ).