Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení majetku v orgánu VS
Řízení majetku v orgánu VS
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ300XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení majetku orgánu VS“, přehled

Vymezení úloh řízení majetku v orgánu VS je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách. Musí však respektovat specifická pravidla VS. Úlohy ve skupině představují 2 hlavní skupiny:

 • Úlohy převážně transakčního charakteru vyvolané událostí typu příchod dokumentu, např. požadavku na investice,
 • Úlohy mající analytický nebo plánovací charakter spouštěné většinou časovou událostí.
1.1. Úlohy transakční

Skupina úloh zahrnuje úlohy transakčního charakteru vyvolané obvykle operacemi zařazování majetku do evidence, jeho vyřazování, jeho pasportizaci, zpracování odpisů apod. Obvyklý postup je následující:

 • událost: pořízení, vyřazení majetku, změna umístění majetku apod.,
 • aktualizace základních údajů majetkových databází , klasifikace majetku, technických údajů apod. (UQ301A ),
 • zpracování jednotlivých majetkových transakcí , řešení oprav, zpracování odpisů apod. (UQ302A ).
1.2. Úlohy na základě stanovených časových termínů

Druhou součástí Řízení majetku jsou úlohy obvykle realizované na základě stanovených časových termínů (např. ke konci roku, na závěr měsíce apod.), nebo funkce vyvolané požadavkem úloh ostatních oblastí řízení orgánu VS. Do těchto úloh patří:

 • vytváření standardních majetkových reportů a výkazů (UQ303A ),
 • analýzy majetku (UQ304A ),
 • plánování rozvoje majetku , investic a údržby (UQ305A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení majetku v orgánu VS“

Účelem skupiny úloh je:

 • dosahovat takové struktury a rozmístění majetku, které budou nejlépe odpovídat aktuálním i budoucím potřebám orgánu VS,
 • zajistit kvalitní dokumentaci majetku na úrovni jeho pasportizace, specifické technické dokumentace, ekonomické dokumentace,
 • realizovat efektivní plánování a průběh investičních akcí,
 • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení majetku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o stavu majetku nárocích na údržbu a na přípravu nových investičních akcí, pro uplatnění optimálních odpisových modelů a další.
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.