Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení problémů
Řízení problémů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U732A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Tenzer, A. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení problémů“ – cíl, účel

Cílem této úlohy je identifikace a analýza problémů za účelem eliminace výskytu stále se opakujících incidentů a zmírnění dopadu těch, u kterých to není z nějakého důvodu možné. Přičemž problémem se rozumí neznámá příčina jednoho, nebo více incidentů.

2. Obsah úlohy

Obsahem úlohy jsou činnosti zahrnující identifikaci, evidenci, analýzu, vyhodnocování a řešení problémů. Důraz je kladen na identifikaci průvodní příčiny incidentů, jejich dokumentaci a nalezení adekvátního řešení. Tím může být přímo její odstranění na základě implementace změny, nebo vytvoření záznamu o ní v databázi známých problémů, který bude obsahovat popis možného náhradního řešení (workaroundu). K analýze problémů mohou být využity následující metody: chronologická analýza, pain value analýza, Kepner – Tregoe, Brainstorming, Ishikawův diagram, Paretova analýza apod.

3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Komplexní provozní dokumentace (D711A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ),
 • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ).

4. Metriky, dimenze, aplikace využívané v úloze
 • Celkový počet problémů – ukazuje na celkové využívání úlohy.
 • Podíl problémů v jednotlivých fázích řešení v % – umožňuje sledovat aktuální stav workflow.
 • Podíl problémů řešených workaroundem proti problémům vyřešených změnovým požadavkem v % – metrika umožňuje zjistit, jaká forma řešení problémů je preferována. (Velké množství problémů řešených workaroundem může například poukazovat na nedostatečné zdroje na straně vývoje.).

5. Vztahy k IT úlohám
 • Řízení incidentů je klíčovým vstupem pro tuto úlohu, bez vykonávání této úlohy, by existence řízení problémů nebyla možná.
 • Řízení změn – některé problémy jsou opravdu vyřešeny, až po implementaci změny, k jejímu úspěšnému dokončení je třeba fungující úlohy řízení změn.

6. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Existence úlohy řízení incidentů.
 • Existence databáze známých problémů.
 • Popsané příklady provozních situací, při kterých je nutné zakládat problémy.

7. “Řízení problémů“ - klíčové aktivity
 1. Identifikace problému – na základě analýzy incidentů je zjištěna existence problému.
 2. Zaevidování problému – problém je zaevidován do systému a jsou k němu přiřazeny tikety incidentů, které jsou považovány za jeho následek.
 3. Kategorizace a prioritizace problému – zařazení problému do kategorie podle zasažené části IT infrastruktury a jeho prioritizace na základě dopadu a urgence, výsledná priorita problému by měla být ve shodě se vztaženými incidenty.
 4. Vyšetřování a stanovení diagnózy – probíhá hledání příčiny problému prostřednictvím vybrané analytické metody.
 5. Aplikace workaroundu – je použita v případě, že permanentní řešení problému není z nějakého důvodu možné, nebo se vzhledem k jeho povaze (četnosti) ani nevyplatí. Použití tohoto řešení musí být akceptováno dotčenými uživateli.
 6. Vytvoření požadavku na změnu – v případě, že je vhodné a možné vyřešit příčinu problému přímo, dochází k vytvoření změnového požadavku.
 7. Uzavření problému – problém je uzavřen poté, co se ukáže, že vybrané řešení vyhovuje. Incidenty se po implementaci změny již neopakují, nebo navržený workaround dostatečně zmírňuje dopady problému.