Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Definování technologických standardů
Definování technologických standardů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U243A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Definování technologických standardů“ – cíl, účel

Na základě vyhodnocení stavu technologické infrastruktury je cílem úlohy definovat standardy pro pořizování a úpravy jednotlivých technických a programových prostředků, tj. jejich typy a případně i verze, a tím zjednodušit údržbu a provoz IT infrastruktury a snížit náklady na IT infrastrukturu.

2. Obsah úlohy

Technologické standardy se vztahují obvykle na technické prostředky a především základní a kancelářský software. Čím větší je velikost podniku, tím jsou definované standardy důležitější, např. v rámci nadnárodních společností jde o klíčovou aktivitu. V podstatně větším rozsahu zde pokrývají i aplikační software.

3. Vstupy úlohy:
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A).
4. Výstupy úlohy:
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Technologická architektura, aktualizovaná (D054A ).
5. “Definování technologických standardů“ - klíčové aktivity

5.1. Identifikace a analýza problémů v dodržování standardů

Identifikace hlavních problémů v dodržování existujících standardů a analýza jejich příčin, a to:

 • určení oblastí a produktů, kde nejsou dodrženy dosavadní standardy,
 • určení zodpovědnosti dle rolí a pracovníků za nedodržování technologických standardů,
 • vyhodnocení ekonomických, technických i organizačních ztrát spojených s nedodržením standardů,
 • specifikace organizačních a personálních opatření v oblasti dodržování technologických standardů.
5.2. Definování standardů pro technická zařízení

Definování standardů pro technická zařízení zahrnuje:

 • standardy serverů,
 • standardy koncových zařízení,
 • standardy mobilních zařízení,
 • standardy síťových prvků,
 • standardy tiskáren, kopírek a dalších obslužných zařízení.
5.3. Definování standardů základního software

Definování standardů základního software zahrnuje:

 • standardy v definování preferovaných operačních systémů,
 • standardy pro využívané databázové systémy ve vazbě k provozovaným a plánovaným aplikacím,
 • standardy v komunikačním software,
 • standardy v používaných internetových nástrojích,
 • standardy v podpůrných a provozních nástrojích (dohledové systémy apod.).
5.4. Definování standardů kancelářského software a produktů ECM

Definování standardů kancelářského software zahrnuje:

 • standardy pro jednotlivé produkty kancelářského software, tj. textové editory, kalkulátory, grafické editory,
 • standardy v oblasti elektronické pošty,
 • standardy produktů pro řízení podnikového obsahu, ECM (správa dokumentů, řízení pracovních toků, řízení webového obsahu atd.).
5.5. Definování standardů v implementaci aplikačních software

Definování standardů v implementaci a vývoji nových aplikačních software zahrnuje:

 • standardy ve využití hlavních podnikových aplikací (ERP, BI, CRM, eBusiness, mBusiness),
 • standardy pro customizace standardních aplikačních software.
5.6. Definování standardů ve vývoji nových aplikačních software

Definování standardů v implementaci a vývoji nových aplikačních software zahrnuje:

 • standardy vývojových prostředí,
 • standardy formátů výstupních sestav,
 • standardy uživatelského interface,
 • standardy on line i klasické dokumentace.