Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení problémů provozu služby cloud computingu
Řízení problémů provozu služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U073A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení problémů provozu služby cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je minimalizace výskytů incidentů souvisejících s provozovanými službami cloud computingu, jejichž příčina je na straně spotřebitele služby, eliminací důvodů vzniku těchto incidentů a minimalizace negativních vlivů incidentů souvisejících se službami cloud computingu na provoz byznys procesů.

2. Obsah úlohy

Úloha analyzuje příčiny vzniku incidentů spojených s provozem služeb cloud computingu a realizuje eliminaci příčin těchto incidentů s využitím metod řešení příčin incidentů tak, aby byla maximalizována byznys hodnota provozovaných služeb cloud computingu. Úloha pokrývá pouze incidenty, jejichž příčina výskytu je na straně spotřebitele služby cloud computingu.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou:

 • Dokumentace prvotních analýz provedených v rámci procesu řízení incidentů,
 • Informace a obnovení provozu služby,
 • Informace o úrovni a stabilitě služby po obnovení provozu,
 • Informace o době trvání narušené dodávky služby,
 • Informace o významu narušení dodávky služby pro provoz byznys procesů,
 • Množství výskytu incidentů přiřazených k problému,
 • Rozložení výskytu incidentů a jejich významnosti v čase.

Výstupy z úlohy jsou:

 • Dokumentace analýzy dat o četnosti narušení dodávky služby cloud computingu,
 • Dokumentace analýzy dat o významnosti narušení dodávky služby cloud computingu,
 • Dokumentace analýzy dat o vlivu narušení dodávky služby cloud computingu na provoz byznys procesů,
 • Návrhy na změny v oblasti interně dodávaných služeb, které mají vliv na úroveň dodávaných služeb cloud computingu

4. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:

 • Identifikace problému vzniklého v souvislosti s provozem služby cloud computingu,
 • Zdokumentování problému, kategorizace a prioritizace problému,
 • Diagnóza příčin problému,
 • Správa a řízení služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele,
 • Stanovení dočasného řešení,
 • Analýza prvotních příčin problému,
 • Odstranění příčiny a vyřešení problému,
 • Uzavření problému