Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky
Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U062A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajištění, že využívané služby cloud computingu jsou v souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky.

2. Obsah úlohy

2.1. Identifikace požadavků na standardy a normy

Úloha realizuje identifikaci relevantních požadavků interních standardů a norem, legislativních a regulatorních předpisů a smluvních požadavků souvisejících s využíváním služby cloud computingu. Úloha vyhodnocuje důležitost těchto požadavků z hlediska fungování organizace a vytváří procedury a pravidla pro to, aby požadavky byly během provozu služby cloud computingu plněny v potřebné úrovni. Úloha vytváří plány pro komunikaci těchto požadavků zainteresovaným stranám a pro pravidelné školení příslušných zainteresovaných stran o tom, co tyto požadavky znamenají pro provoz organizace. Úloha dále vytváří procedury pro monitorování souladu, pro identifikaci odchylek, pro eskalaci odchylek a pro jejich řešení a znovuobnovení souladu služby cloud computingu s těmito požadavky. Úloha zajišťuje, že smluvní ujednání s poskytovateli služby cloud computingu definují splnění potřebných požadavků na potřebné úrovni a umožní získání informací o stupni dosahovaného souladu poskytovatele služby cloud computingu. Úloha zajišťuje, že v rámci SLA budou definovány příslušné metriky, jejich hodnoty a způsob jejich měření.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou:

 • Interní standardy a normy, legislativní a regulatorní předpisy, a smluvními požadavky,
 • Data z monitorování souladu,
 • Seznam požadavků na službu cloud computingu.

Výstupy z úlohy jsou:

 • Seznam požadavků na SLA a smluvní ujednání s poskytovatelem služby cloud computingu,
 • Pravidla pro plnění požadavků během provozu služby,
 • Dokumentace hodnocení souladu,
 • Plány pro komunikaci požadavků zainteresovaným stranám,
 • Plány školení příslušných zainteresovaných stran.

4. Podmínky úspěšnosti úlohy

Provádění periodické analýzy změn legislativních a regulatorních předpisů.

5. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:

 • Identifikace relevantních požadavků interních standardů a norem, legislativních a regulatorních předpisů a smluvních požadavků souvisejících s využíváním služby cloud computingu,
 • Hodnocení důležitosti relevantních požadavků interních standardů a norem, legislativních a regulatorních předpisů a smluvních požadavků z hlediska fungování organizace,
 • Plánování plnění požadavků během provozu služby cloud computingu,
 • Plánování školení zainteresovaných stran,
 • Monitorování souladu,
 • Hodnocení souladu a realizace nápravných opatření