Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Implementace procesů řízení portfolia a jeho trvalého zlepšování, PDCA
Implementace procesů řízení portfolia a jeho trvalého zlepšování, PDCA
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U125A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Implementace procesů řízení portfolia a jeho trvalého zlepšování, PDCA“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajistit permanentní zlepšování procesu řízení portfolia projektů.

2. Obsah úlohy

Úloha slouží pro trvalé zlepšování a optimalizaci řízení celého portfolia projektů. Pro realizaci zlepšení je možné použít například známou metodiku PDCA.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy je Plán projektů (D123A ) a Projektová kancelář (D126A ), na výstupu je dokument Návrhy na zlepšení procesů řízení portfolia projektů (D127A ).

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Správné vyhodnocení (Evaluace) procesů řízení ve smyslu zjištění skutečných příčin problémů a jejich dopadu na proces řízení.
  • Návrh odpovídajících zlepšení.

5. “Implementace procesů řízení portfolia a jeho trvalého zlepšování, PDCA“ - klíčové aktivity

5.1. Definování procesů řízení, metod, technika a nástrojů

5.2. Návrhy a definování organizačních změn, zavádění standardů

5.3. Návrh a údržba terminologie

5.4. Návrh a údržba standardů dokumentů

5.5. Implementace procesů

5.6. Pravidelné vyhodnocení procesů řízení (Evaluace)

5.7. Návrhy změn procesů.

6. Poznámky, reference

Příklad výběru poskytovatele: Pro demonstraci kalkulace (a zároveň srovnání produktů společností Microsoft a VMware) byly zvoleny následující informace:

  • Fiktivní společnost aktuálně využívá produkty společnosti Microsoft (nemigruje z VMware).
  • Aktuálně společnost nedisponuje žádnými plány pro oblast hybridního cloudu.
  • Do privátního cloudu je potřeba umístit/přesunout cca 40 virtuálních serverů.
  • Za IT profesionála na plný úvazek aktuálně společnost zaplatí cca 78.000 dolarů ročně.
  • Typ požadovaných serverů je volen jako MidLevel (2 šesti-jádrové CPU, 128GB RAM) - předpokladem je cca 8 virtuálních serverů na každý procesor, cena 15000 dolarů s podporou na 3 roky.
  • Kapacita pevného disku - 100 GB na každý virtuální server.
  • Předpoklad ročního růstu úložišť typu SAN v datových centrech: 10%.