Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení
Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U124A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení“ – cíl, účel

Cílem úlohy je vyhodnotit celkové přínosy projektu a stupeň jejich dosažení. V případech, kdy to lze zjistit a zpracovat základní poučení z celkového průběhu projektu pro další zlepšení ostatních i nových projektů. Uložit do projektové kanceláře.

2. Obsah úlohy

Smyslem úlohy je ukončit projekt, ukončit jeho dokumentaci, vyhodnotit přínosy, zpracovat poučení z průběhu projektu.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy jsou Projektový záměr (D124A ) a Katalog požadavků na IT (D042A ) a na výstupu je Projektová kancelář (D126A ) a aktualizované dokumenty Plán údržby (D122A ) a Plán projektů (D123A ).

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Vyhodnocení přínosů s ohledem na správnost stanovených metrik a cílů projektu.
  • Zjištění poučení, jejich zpracování a další uplatnění těchto poučení.

5. “Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení“ - klíčové aktivity

5.1. Ukončení projektu

Archivace, dokončení dokumentace

5.2. Vyhodnocení projektu, přínosy, strategie

Verifikace a posouzení výstupu projektu a jeho přínosu společně s přínosy ostatních projektů. Portfolio management vyhodnotí, zda předpokládaný užitek byl realizován a to i následně v kontextu všech projektů portfolía. Na základě vyhodnocení jsou provedeny změny do stávajících realizovaných projektů a následně připraveny změny pro další zlepšení a optimalizaci řízení jednotlivých projektů a celkového portfolia.