Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování a zařazování projektů pro realizaci
Plánování a zařazování projektů pro realizaci
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U122A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování a zařazování projektů pro realizaci“ – cíl, účel

Cílem úlohy je sestavení efektivního harmonogramu realizace jednotlivých projektů ve vazbě na existující zdroje a jejich dostupnost v konkrétním čase realizace.

2. Obsah úlohy

Plánování projektového portfolia zahrnuje obdobné činnosti, jako jsou prováděny pro jednotlivý projekt, a to s ohledem na celkový kontext všech realizovaných projektů portfolia.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy je Katalog požadavků na IT (D042A ), na výstupu jsou Plán údržby (D122A ) a Plán projektů (D123A ).

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Aktuální a pravdivé informace o vytížení zdrojů,
  • Realistické sestavení harmonogramu na základě aktuálních znalostí o možnostech zdrojů.

5. “Plánování a zařazování projektů pro realizaci“ - klíčové aktivity

5.1. Plánování projektového portfolia

Plánování projektového portfolia zahrnuje obdobné činnosti, jako jsou prováděny pro jednotlivý projekt, a to s ohledem na celkový kontext všech realizovaných projektů portfolia. Jedná se zejména o:

  1. plánování lidských zdrojů, řešení známých konfliktů projektů na požadované zdroje,
  2. plánování času – časové závislosti mezi projekty, eventuálně závislosti mezi významnými úlohami projektů,
  3. plánování nákladů - rozpočtované a předpokládané náklady,
  4. plánování kvality – činnosti zajištění kvality, úkoly, milníky.

5.2. Sestavení harmonogramu

Výše uvedené činnosti slouží pro sestavení komplexního harmonogramu realizace projektů (portfolia projektů).