Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Specifikace projektů a jejich priorit
Specifikace projektů a jejich priorit
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U041A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Specifikace projektů a jejich priorit“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je definovat plánované projekty, určit významné vzájemné vazby těchto projektů a určit priority projektů.
  • Priority projektů se určují tak, aby byly respektovány priority uživatelských požadavků a aby se neporušila integrita informačního systému.
2. Obsah úlohy

Úloha představuje IT projekty, které jsou migračním plánem ze současného do cílového stavu podnikové informatiky. Strategický plán každého projektu určuje:

  1. obsah projektu (co bude dodáno),
  2. vazby na jiné projekty, resp. komponenty informačního systému,
  3. způsob zajištění projektu (externími dodavateli, vlastními kapacitami),
  4. harmonogram projektu,
  5. rozpočet projektu.
3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy jsou:**/Katalog cílů informatiky (D041A ), **/Katalog požadavků na IT (D042A ), **/Koncepce řízení IT (D061A ), **/Koncepce sourcingu (D062A ), **/Architektura IT služeb (D052A ), **/Aplikační architektura (D053A ), **/Technologická architektura (D054A ), **/Datová architektura (D055A ), **/Softwarová architektura (D056A ).* /Na výstupu je: **/Strategický plán projektů (D071A ).