Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení změny podniku v důsledku změny IT
Řízení změny podniku v důsledku změny IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U046A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hladík, M. (Ness Technologies)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení změny podniku v důsledku změny IT“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je zvládnout změnu podniku v důsledku rozvoje IT a tím zvýšit úspěšnost aktivit souvisejících s rozvojem IT.
2. Obsah úlohy

IT je stále významnější součástí podniku. Rozvoj IT často způsobuje nemalé dopady na podnik (např. na podnikové procesy, lidi, organizační kulturu atp.). Úspěch rozvoje IT tak úzce souvisí se zvládnutím řízení související adaptace podniku (změny podniku). Tato úloha poskytuje rámec pro řízení změny podniku v důsledku rozvoje IT. Rámec vychází z teorie řízení změny a podnikové architektury. Obsahuje proces řízení změny a pohled na architekturu podniku (v souladu s přístupem podnikové architektury) s důrazem na tzv. lidskou dimenzi podniku (lidské a sociální faktory). Rámec lze využít pro identifikaci dopadů IT rozvoje na podnik a naplánování změny podniku v důsledku IT rozvoje.

3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Informační strategie i rozsáhlé IT projekty musí mít podporu vedení podniku,
  • Změnu je třeba realizovat v souladu s doporučeným procesem změny (viz rámec pro řízení změny podniku),
  • Při změně je nezbytné identifikovat a řídit tzv. lidské faktory podniku.
4. Doporučené praktiky
  • Výchozím krokem změny je uvědomění si jejího smyslu, vytvoření vize a vytvoření týmu (i neformálního), který bude mít dostatečnou schopnost změnu prosadit a posléze realizovat,
  • Změnu je doporučeno uchopit takovým způsobem, aby její komplexita byla řiditelná a aby bylo dosaženo dílčích výsledků již v průběhu její realizace (tzv. quick wins)