Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků
Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ16
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků

Do podskupiny metrik pro hodnocení počtu prodejů, tržeb z prodeje podle pracovníků patří:

  1. Objem tržeb za časovou jednotku (IQ1601 ),
  2. Náklady práce na 1 prodejce (IQ1602 ).

Zdroj: Cimler, P. ; Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676, s. 75 - 76.

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky pro řízení prodeje v podniku se vztahují především ke skupinám úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle Obchodních dimenzí podniku (DIGQ30 ) a skupiny dimenzí Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou obvykle obsahem Aplikací pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ) a podskupiny Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).