Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - trendy
IT - trendy
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG880
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - trendy – účel

Cílem podskupiny je specifikovat trendy v IT a postupně je doplňovat a aktualizovat pro účely jejich dalšího vyhodnocování vzhledem k potřebám a možnostem podniku.

2. IT - trendy – podstata

V současné době se v podnikových informačních systémech projevují různorodé trendy. Ze všech těchto trendů jsou jako faktory, které lze považovat s ohledem na fungování a rozvoj podnikových informačních systémů v různé míře za významné.

3. IT - trendy – přehled faktorů

Do této podskupiny jsou aktuálně zařazeny faktory:

  1. Web 2.0 (F880),
  2. Cloud Computing – detailně charakterizovaný v podskupině faktorů "Cloud computing a jeho služby (FSG100 )",
  3. Bring-Your-Own-Device (BYOD), respektive Bring-Your-Own-Cloud (BYOC) (F881 ),
  4. Internet věcí (Internet of Things, IoT) (F882).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).