Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - komunikační sítě, internet
IT - komunikační sítě, internet
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG850
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - komunikační sítě, internet – účel

Cílem této podskupiny je uvést alespoň základní klasifikaci, včetně využívaných protokolů, a formulovat jejich možnosti vzhledem k rozvoji komunikační struktury podniků i pro zajištění mezipodnikové komunikace.

2. IT - komunikační sítě, internet – podstata

Komunikační soustavu v prostředí IT tvoří technická zařízení a software, které umožňují zařízení vzájemně propojit do sítě a zajistit koncovým uzlům sítě vzájemnou komunikaci. Komunikační technologie jsou nezbytnou součástí technologického prostředí podniku, regionu, státu i v celosvětovém měřítku. Komunikující strany, a také prostředky, které „leží na cestě komunikace a na komunikaci se podílejí“ mají různé charakteristiky, tj. jsou heterogenní a mají různé požadavky na způsob komunikace, vznikl obecně uznávaný model, který komunikaci v tomto prostředí popisuje. Model byl vyvinut ITU (International Telecommunication Union) pod označením X.200 a byl přijat i jako standard ISO (International Standard Organization) pod názvem Open Systems Interconnection Reference Model (dále jen RM ISO/OSI). V současné době je spíše známější model TCP/IP, který vznikl s rozvojem sítě Internet a je zjednodušením modelu RM ISO/OSI.

Síť je tvořena uzly a spojnicemi (přenosovými cestami) mezi jednotlivými uzly. Uzly sítí se starají (v závislosti na jejich aktuální roli v síti) o vysílání požadavku, příjem požadavku, vysílání odpovědi, příjem odpovědi, anebo v případě, že vzájemně komunikující uzly jsou umístěny v různých sítích, zajišťují přenos mezi sítěmi navzájem. Po spojnicích (přenosových cestách) probíhá vlastní přenos informace mezi uzly.

Při popisu komunikace různorodých technologií uspořádaných dle zvoleného modelu hrají významnou roli protokoly. Protokol je množina dohodnutých komunikačních pravidel. Dodržení protokolu umožňuje kompatibilitu (slučitelnost) a spolupráci rozdílných prvků a prostředků sítě bez ohledu na jejich implementaci a konkrétního výrobce.

3. IT - komunikační sítě, internet – přehled faktorů

Do podskupiny faktorů jsou aktuálně zařazeny tyto faktory:

  1. Komunikační sítě (F850),
  2. Síť Internet a jeho služby (F851).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).