Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Business intelligence - přístupy
Business intelligence - přístupy
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG440
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Business intelligence – přístupy – účel

Účelem této podskupiny faktorů je specifikovat různé přístupy a koncepce řešení BI projektů, které jsou adekvátní pro různé podnikové podmínky a potřeby. Smyslem faktorů je vyhodnotit i výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a určit prostředí podniku, pro které jsou vhodné.

2. Business intelligence – přístupy – podstata

S vývojem v business intelligence vznikly jednotlivé přístupy k řešení projektů a jejich vzájemné kombinace. Ty se liší zejména úrovní centralizace, či decentralizace řešení, tj. zda je primárně zaměřeno na centrální datový sklad, či decentralizovaná datová tržiště, nebo obojí. Podskupina zahrnuje základní přístupy, které se pak podle podnikových podmínek dále modifikují:

  • postupné vytváření datových tržišť, které ale mohou být v některých případech vytvářeny jednorázově,
  • vytvoření centrálního konsolidovaného datového skladu jednorázově,
  • postupné vytváření datových tržišť a současné řešení odpovídající části datového skladu, tzv. přírůstkový přístup, přičemž každý přírůstek je obvykle dotažen až do provozu, než je zahajován přírůstek další.

Přístup k BI řešení se promítá do architektury BI, která je obsahem úvodní studie a rozhodující měrou pak ovlivňuje další postup a s tím i efektivitu a kvalitu řešení vzhledem k požadavkům organizace.

3. Business intelligence – přístupy – přehled faktorů

K faktorům vyjadřujícím tyto specifické přístupy patří:

  1. BI: Postupné vytváření datových tržišť (F441 ),
  2. BI: Jednorázové vytvoření celého BI řešení (F442 ),
  3. BI: Přírůstkový přístup (F443 ).

4. Business intelligence – přístupy v kontextu podnikového řízení

Zvolený a uplatňovaný přístup k BI řešení ovlivňuje prakticky všechny oblasti podnikového řízení, kde se předpokládá uplatnění BI aplikací. Z tohoto pohledu je významné rozhodnutí o prioritách oblastí řízení, resp. podnikových procesů, které mají být BI podporovány, a to zejména v případě přírůstkového přístupu, případně postupného řešení datových tržišť.

5. Business intelligence – přístupy v kontextu řízení IT

Faktory přístupů k řešení business intelligence (BI) se dle analýzy a dosavadních zkušeností promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ). Na taktické úrovni řízení IT se strategická rozhodnutí o řešení faktorů BI promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ). Všechny uvedené faktory přístupů k řešení business intelligence se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence (TG430 )

7. Obsah balíčku ke stažení
  • Základní text: "Business intelligence – přístupy k řešení",
  • Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).