Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců
Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG570
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců – účel

Účelem této podskupiny faktorů je charakterizovat a shrnout základní softwarové nástroje pro osobní potřeby uživatele, případně poskytnout jejich přehled a kompletovat tak i celkovou představu o informatice na úrovni jednotlivce i celé organizace.

2. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců – podstata, formy

Prostředky osobní informatiky, které zvyšují produktivitu práce jednotlivců, představují širokou škálu nejrůznějších programových a technických prostředků, které jsou mezi sebou více či méně provázány. Osobní informatika se charakterizuje jako systém softwarových a technických prostředků informatiky a jejich využití převážně při práci jednotlivce. Uživatelé s nimi pracují většinou zcela individuálně, ale na druhé straně se tyto prostředky stávají součástí jiných rozsáhlejších informačních systémů, kde plní např. úlohu klientských aplikací. I osobní informatika představuje kombinace nejrůznějších technických prostředků a aplikací.

3. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců – přehled faktorů

Podskupina aplikací orientované na produktivitu jednotlivců zahrnuje pouze 2 faktory, a to Technické prostředky osobní informatiky (F571) a Softwarové prostředky osobní informatiky (F572).

4. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců v kontextu podnikového řízení

Ve vztahu k řízení podniku zajišťují tyto aplikace administrativní a další základní operace ve všech úlohách a skupinách úloh „Řízení podniku“ (DO00 ).

5. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory pouze předmětem úloh:

  • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ),
  • Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ), pro využívání kancelářských produktů v cloudu,
  • Definování technologických standardů (U243A ), zejména pro kancelářské produkty,
  • Správa softwarových aktiv (U704A ).