Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - Data, integrace dat
IT - Data, integrace dat
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG910
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - Data, integrace dat – účel

Cílem podskupiny je definovat a analyzovat možnosti a omezení integračních přístupů a technologií v integraci dat, především ve velkých systémech podnikových IT.

2. IT - Data, integrace dat – podstata

Podskupina představuje přístupy, techniky a nástroje podporující řešení problémů spojených s integrací dat.

3. IT - Data, integrace dat – přehled faktorů

Do podskupiny patří se tyto dílčí faktory:

  1. Integrace s materializací dat (F921),
  2. Virtualizovaná integrace dat (F922),
  3. Rozsah doménového pokrytí dat (F923),
  4. Inkrementálnost integrace dat (F924),
  5. Standardizovanost integrovaných dat (F925).

4. IT - Data, integrace dat v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

  • Faktory integrace dat jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT, a to Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a výsledky analýzy se pak promítají do úlohy Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
  • Na taktické úrovni řízení IT se strategická rozhodnutí o integraci dat promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ), speciálně do úlohy Řízení integrace dat (U205A ).
  • Na operativní úrovni řízení IT se faktory integrace datových zdrojů promítají do skupiny úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).