Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Příslušnost podniku k odvětví
Příslušnost podniku k odvětví
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Příslušnost podniku k odvětví – účel

Účelem podskupiny faktorů je analyzovat vlivy charakteru odvětví, ve kterém podnik působí, zejména na obsah systému řízení IT, rozsah jeho funkcionality, na náročnst uplatňování aktuální legislativy a rovněž na složitost úloh řízení.

2. Příslušnost podniku k odvětví - podstata

Význam informačních a komunikačních technologií pro podniky z různých odvětví ekonomiky se výrazně liší. Podniky a jejich nároky na IT, vybavenost i způsob řízení IT se liší jak podle jednotlivých odvětví, tak i v rámci každého z nich. Faktory dle odvětví uvádějí převažující charakteristiky, které jsou významné pro dané odvětví, specifikují silné i slabé stránky řízení IT i řízení samotných podniků v daném odvětví. Jsou tak vstupem pro konkretizaci nároků na úlohy řízení IT v odvětví, pro konkretizaci řešení souladu IT s potřebami podniků i celých odvětví (Business - IT Alignment).

3. Příslušnost podniku k odvětví – přehled faktorů

Podskupina obsahuje jeden obecně definovaný faktor odvětví (F006 ), který je ve vazbách v MBI využíván nejčastěji a vedle toho následující specifické faktory dle jednotlivých vybraných odvětví:

  1. Výroba (F007 ),
  2. Velkoobchod (F008 ),
  3. Maloobchod (F009 ),
  4. Banky a pojišťovny (F010 ),
  5. Telekomunikace (F011 ),
  6. Utility (elektřina, voda, plyn) (F012 ),
  7. Veřejná správa a obrana (F013 ),
  8. Školství (F014 ),
  9. Zdravotnictví (F015 ),
  10. Doprava a skladování (F019 ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).