Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ERP:SaaS
ERP:SaaS
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F301
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Juříček, M. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení ERP SaaS

Absence IT specialistů a pouze základní IT infrastruktura jsou jedny z rozhodujících faktorů pro nasazení ERP formou SaaS a tedy kompletní outsoursing ERP systému včetně správy OS, databází a dalších technologií. Podnik tak nebude muset řešit nákup serverů, jejich softwarové výbavy a následný provoz. Nebude tak třeba řešit zálohování, správu licencí, administraci a aktualizaci OS a databází a případné vzdálené přístupy k ERP z druhého závodu, prodejen a mobilních zařízení.

2. Kritéria pro výběr ERP SaaS

2.1. Požadovaná funkcionalita

Vhodnost poskytovaných funkcí pro podnik je prvním základním kritériem, které musí být naplněno. Pokud je např. hlavním požadavkem na systém řešení all-in-one, pak musí pokrývat co největší část podnikových procesů.

2.2. Vlastnosti poskytované služby
  1. Otevřené aplikační rozhraní (API) – i při snaze vybrat ERP pokrývající všechny podnikové procesy nemusí znamenat, že takový systém na trhu nebude dostupný nebo v budoucnu vznikne potřeba integrovat ERP s jiným systémem. Proto je podmínkou, aby služba měla otevřené API a bylo tak technicky možné zajistit integraci s jiným systémem.
  2. Dostupnost služby minimálně 99,9% - dostupnost služby je velmi důležitým parametrem, který by měl podniku garantovat čas, po který by měla být služba dostupná. Přesné znění a případné postihy za nesplnění jsou definovány v aplikačních SLA. Kritérium např. stanovuje, že dostupnost služby musí být minimálně 99,9% v měsíci. To znamená, že maximální doba výpadku služby je 44 minut. Pro srovnání například při garanci 99,5% by výpadek mohl činit až 3,6 hodiny měsíčně. Taková doba nedostupnosti už by mohla podniku například ve špičce, kdy jsou odbavovány všechny rozvozy způsobit značné komplikace a finanční ztrátu.
  3. Dostupný helpdesk/hotline - kritérium zjišťuje, zda má poskytovatel služby zřízený hepldesk a hotline (telefonní podpora), kam se uživatelé mohou obracet s dotazy a případnými problémy.
  4. Garantovaný čas do zahájení problému (response time) - response time zavazuje poskytovatele začít řešit nahlášený problém do doby definované v SLA. Kritériem je, aby response time byl např. maximálně 1 hodina. Vedle response time může být v SLA definován i fix time (garanotovaný čas do vyřešení problému). Fix time je však už velmi specifický a většinou závisí na individuální dohodě mezi poskytovatelem a zákazníkem.
  5. Dostupnost demoverze služby - možnost si před podepsáním kontraktu dopředu vyzkoušet, jak daný systém vypadá, způsob jeho ovládání, možnosti nastavení a jiné vlastnosti.

2.3. Poskytovatel služby
  1. Počet zaměstnanců – zda se jedná o zavedeného poskytovatele, u kterého se dá předpokládat jistá stabilita a tedy menší pravděpodobnost zániku než u malého podniku například s pouze pěti zaměstnanci.
  2. Počet implementací ERP - počet implementací, které daný poskytovatel již realizoval, může podnik při výběru ERP alespoň částečně uvažovat jako jistý indikátor zkušeností poskytovatele. Čím zkušenější poskytovatel, tím hladší průběh implementace a následné podpory se dá očekávat.