Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Internet věcí, Internet of Things, IoT
Internet věcí, Internet of Things, IoT
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F883
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Internet věcí, Internet of Things, IoT - obsahové vymezení faktoru

V souvislosti s rozvojem mobilnosti zařízení, tj. schopností prostředků být i při pohybu připojen do sítě a v ní komunikovat, s rozvojem miniaturizace senzorů, tj. existencí prostředků zachycení informací, s rozvojem miniaturizace prostředků, které zjišťují komunikaci prostředků s okolím, se objevují tendence využít těchto vlastností. Souhrnně se tento trend označuje pojmem Internet věcí (The Internet of Things, IoT). Internet věcí je sítí fyzických objektů, které jsou vybaveny vestavěnými technologiemi komunikace, tj. schopností zachytit své vnitřní stavy a poskytovat tyto informace svému okolí (Gartner, 2015).

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Působnost podnikové informatiky se rozšiřuje směrem k zajištění správy i dalších prostředků (IoT prostředků), které podnik ve své činnosti využívá,
  2. Podniková informatika vedle své hlavní role (rozvoj a provoz podnikového informačního systému) se dostává do pozice spolutvůrce produktu podniku a podílí se tedy nejen na vývoji a produkci výrobku, ale zajišťuje také služby zákazníkům, kteří si produkt zakoupili (dlouhodobá aktualizace řešení a technologická podpora zákazníků).