Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Computer Aided Systems Engineering (CASE)
Computer Aided Systems Engineering (CASE)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F837
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Computer Aided Systems Engineering (CASE)

Nejznámější v této kategorii jsou nástroje, které souhrnně označujeme jako Computer Aided Systems Engineering (CASE). Písmeno „S“ však může znamenat také software a pak hovoříme Computer Aided Software Engineering nástrojích. Tyto nástroje pracují se sdíleným úložištěm (repozitory) informací o podnikovém informačním systému anebo o softwarovém systému, aby byla zajištěna konzistence informací napříč všemi etapami životního cyklu systému. CASE nástroje se někdy rozdělují na:

 • vyšší CASE nástroje, které podporují aktivity plánování, analýzy a návrhu podnikového informačního systému, tj. především v těchto skupinách úloh:
  • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
  • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
  • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ),
  • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ),
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • nižší CASE nástroje, které podporují aktivity implementace, testování a údržby podnikového informačního systému, tj. především v těchto skupinách úloh:
  • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
  • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
  • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ) a dalších typech projektů,
 • integrované CASE nástroje, které podporují všechny aktivity v rámci jednoho prostředí, tj. v různé míře v úlohách domén Strategické řízení IT (DO000 ), Řízení IT služeb (DO100 ) a zejména Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).