Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Technologie virtualizace
Technologie virtualizace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F832
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení technologie virtualizace

Myšlenkou vizualizace je vytvořit nějakému objektu, ať již je to uživatel, aplikace, služební program (server) pro různé funkce, či operační systém iluzi, že má k dispozici kompletní výpočetní platformu. V prostředí, kdy se provozuje řada serverů, platforem a aplikací a různé prostředky vyžadují různou konfiguraci jak hardware, tak základního softwaru, využití virtualizace vzrůstá. Dnes představuje koncept efektivnějšího využívání technických i technologických prostředků informačního systému. Uživateli, respektive aplikaci (často dynamicky) je vytvořena iluze, že pro zpracování jeho požadavku má kompletní systém zpracování dat a to přesto, že na pozadí (uživateli či aplikaci neviditelném) jsou prostředky tohoto systému sdíleny s jinými uživateli či aplikacemi. Takové zdání lze utvořit přinejmenším na straně serverů, osobních počítačů (desktopů), sítě, úložišť dat či správy úložišť.Technologie, které jsou k dispozici, umožňují realizovat emulaci, simulaci, virtualizaci a aplikační virtualizaci.

2. Emulace

Při emulaci pomocí specializovaného programového vybavení se vytváří pro aplikaci zdání nějakého konkrétního technického prostředku. Například na osobním počítači se emuluje herní konzole, tj. takové aplikaci se osobní počítač jeví jako konkrétní herní konzole.

3. Simulace

Simulací se vytváří (opět pomocí programového vybavení) zdání určitého provozního programového prostředí. Např. na počítači Apple za pomocí Microsoft Virtual PC pro PowerPC je možné vytvořit prostředí operačního systému Windows a dále v tomto prostředí provozovat další software, který je určen pro operační systém Windows.

4. Virtualizační prostředky

Při virtualizaci se využívá jako virtualizační prostředek tzv. hypervizor. Hypervizor je softwarová komponenta, která „odpojuje“ hostovaný operační systém od technických prostředků. Podle toho kam je hypervizor vkládán se rozlišuje virtualizace na tzv. nativní virtualizaci a virtualizaci na úrovni operačního systému. Představiteli prostředků pro nativní virtualizaci jsou např. Citrix XenServer, Oracle VM, VMware's ESX Server, Microsoft's Hyper-V apod. Pro zajištění nativní virtualizace se předpokládá, že technické prostředky (procesor) podporují tento koncept. Příkladem jsou vybrané řady serverů společnosti HP, IBM, Bull apod. K představitelům prostředků pro virtualizaci na úrovni operačního systému patří VMWare (Server, Workstation), QEMU, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server apod. V závislosti na konkrétních potřebách organizace se aplikuje virtualizace na servery, osobní počítače, datová úložiště a sítě. Při virtualizaci serverů je pak možné konkrétním aplikacím přiřazovat dynamicky systémové prostředky, přičemž tyto prostředky mohou být součástí různých fyzických počítačů. Při virtualizaci osobních počítačů je pak možné, aby kompletní PC prostředí (včetně všech jeho aplikací) bylo umístěno a provozováno na serveru a bylo dostupné z libovolného klientského zařízení (terminálu).

5. Aplikační virtualizace

Aplikační virtualizace představuje vytvoření prostředí izolující aplikace od operačního systému a technických prostředků. Představitelem je JVM (Java Virtual Machine). Virtuální stroj poskytuje aplikacím provozní prostředí a aplikace tak může být provozována na libovolném operačním systému a technických prostředcích.

Jejich plánování a řízení je obsahem skupiny úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ). Obvykle se řeší i ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ).