Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Služební počítače
Služební počítače
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F811
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení služebních počítačů

Služební počítače vykonávají své činnosti na základě požadavků osobních či jiných služebních počítačů, tj. uživatel na ně prostřednictvím osobního počítače přenáší požadavky na zpracování. Protože musí obsluhovat velké množství požadavků a musí pracovat nepřetržitě, je nutné, aby jejich technická a technologická konstrukce byla k tomu přizpůsobena. Požadovaného výkonu služebního počítače se dosahuje především spojováním několika samostatných služebních počítačů do většího celku (počítačové klastry). Specifickou kategorií služebních počítačů jsou tzv. superpočítače. Jedná se o výkonné stroje schopné rychle zpracovat velké množství dat. To co je superpočítačem, je každoročně vyhlašováno žebříčkem 500 nejvýkonnějších počítačů v daném roce (top500.org), protože to, co bylo superpočítačem před deseti lety, představuje výkon, který zastane chytrý telefon.

Jejich plánování a řízení je obsahem skupiny úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ). Obvykle se řeší i ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ).