Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Pokladní evidence
Pokladní evidence
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ065A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Pokladní evidence - účel dokumentu

Účelem je zajistit běžný provoz podnikové pokladny, tj. příjem a výdej hotovosti.

2. Obsah dokumentu

Pokladní evidence obsahuje informace o přijatých a vydaných peněžních prostředcích, subjektech, kterých se pokladní operace týkaly, čas jejich realizace a další atributy.